گزیده هایی از اظهارات پرزیدنت اوباما در خصوص راهبردهای ایالات متحده در مقابله با داعش

اگر می خواهیم در شکست تروریسم موفق شویم، باید به جای تردید و تنفر که به عقب راندن جوامع مسلمان منجر می شود، با آنها به عنوان برخی از نیرومند ترین شرکای مان همکاری کنیم.

این دلیلی بر تکذیب کردن این حقیقت نیست که ایدئولوژی افراطی در برخی جوامع اسلامی رشد کرده است. این یک مشکل واقعی است که مسلمانان باید بدون بهانه با آن برخورد کنند. رهبران مسلمان در اینجا ( آمریکا) و سراسر جهان باید همچنان با ما همکاری کنند تا به طور قاطعانه و روشن تفکرات نفرت انگیزی که گروه هایی مانند داعش و القاعده ترویج می کنند را رد کرده؛ برعلیه نه تنها اقدامات خشونت آمیز، بلکه آن دسته از تعبیرات اسلام که با خویشتنداری دینی، ارتباط متقابل و کرامت انسانی مغایرت دارند سخن بگویند.

ما نمی توانیم با اجازه دادن به تعریف این مبارزه بعنوان جنگی بین آمریکا و اسلام، علیه یکدیگر عمل کنیم . داعش از اسلام سخن نمی گوید؛ آنها جنایتکار و قاتل هستند، آنها بخشی از یک تفکر مرگ هستند … اکثر قربانیان داعش در سراسر دنیا مسلمان هستند.

بیایید اطمینان حاصل کنیم که هرگز فراموش نمی کنیم چه چیزی ما را استثنایی و متفاوت کرده است. بیایید فراموش نکنیم که آزادی قدرتمندتر از ترس است. من اطمینان دارم که ما در این ماموریت موفق خواهیم شد زیرا ما در جانب برحق تاریخ ایستاده ایم.