بیانیۀ رئیس جمهوری به مناسبت پایان مأموریت رزمی در افغانستان

مراسم امروز در کابل نقطۀ عطفی را برای کشور ما رقم می زند. برای مدتی بیش از ۱۳ سال، از هنگامی که نزدیک به ۳۰۰۰ تن از مردم بی گناه ما در ۱۱سپتامبر جان خود را از دست دادند، کشور ما در افغانستان به جنگ مشغول بوده است. اکنون در پرتو فداکاری های خارق العادۀ مردان و زنان ارتشی ما، مأموریت رزمی ما در افغانستان پایان می یابد و طولانی ترین جنگ در تاریخ آمریکا به گونه ای مسؤلانه به پایان می رسد.

در چنین روزی ما مراتب سپاس خود را از سربازان و کارکنان اطلاعاتی مان که سرسختانه علیه تروریست های مسؤل رویداد ۱۱سپتامبر عمل کرده اند، هستۀ اصلی دستگاه رهبری القاعده را نابود ساخته اند، اسامه بن لادن را به سزای اعمال خود رسانده اند، توطئه های تروریستی را خنثی ساخته و جان هزاران آمریکایی را نجات داده اند، ابراز می داریم. ما به موهبت خدمات آنها از ایمنی بیشتری برخورداریم و کشورمان در امنیت بیشتری به سر می برد. در همان حال، نظامیان و دیپلمات های شجاع ما در افغانستان—در کنار متحدان ناتو و شرکای ائتلاف ما – به مردم افغانستان در بازگردانیدن جوامع خود، به عهده گرفتن نقش پیشگام در تأمین امنیت خود، برگزاری انتخابات تاریخی و به سرانجام رساندن نخستین انتقال مسالمت آمیز قدرت در تاریخ کشورشان یاری داده اند.

ما از فداکاری محض آنها که این پیشرفت را امکان پذیر ساخته اند قدر شناسی می کنیم. ما به یکایک نظامیان و غیر نظامیان آمریکایی و به دیپلماتها و کارکنان از خودگذشته مان در مسائل توسعه که طی چندین دوره در افغانستان خدمت کرده اند، و به همان ترتیب به خانواده های آنان که در داخل کشور متحمل فداکاری شده اند، درود می فرستیم. ما متعهد می شویم که مراقبت های درمانی درجۀ یک در سطح جهانی را که جنگجویانمان، با زخم های پیدا و پنهانشان سزاوار آن هستند در اختیارشان بگذاریم. بالاتر از همه ما خاطره بیش از ۲۲۰۰ تن آمریکایی میهن دوست را که در افغانستان جان باخته اند، گرامی می داریم و متعهد می شویم که در کنار خانواده های دریافت کننده نشان ستاره طلایی آنها که به محبت و پشتیبانی پایان ناپذیر یک ملت حق شناس نیاز دارند، بایستیم.

افغانستان همچنان به صورت یک مکان خطرناک باقی مانده است، و مردم افغان و نیروهای امنیتی آنها فداکاری های عظیمشان را در دفاع از کشور خود ادامه می دهند. ما بنا به دعوت دولت افغان و به خاطر حفظ دستاوردهایی که نصیب ما شده است، یک حضور محدود نظامی را برای دادن آموزش، مشاوره و کمک به نیروهای افغان به منظور هدایت عملیات ضد تروریستی علیه بقایای القاعده در افغانستان حفظ خواهیم کرد. پرسنل ما همچنان با خطر مواجه خواهند بود، ولی این بازتابی از تعهد پایدار ایالات متحده در قبال مردم افغان و یک افغانستان متحد، امن و مستقل است تا هرگز بار دیگر به عنوان منشاء حملات علیه کشور ما مورد استفاده قرار نگیرد.

این ۱۳سال گذشته کشور و ارتش ما را در بوتۀ آزمایش گذاشته اند. ولی در مقایسه با ۱۸۰۰۰۰ سرباز آمریکایی که هنگام شروع دورۀ تصدی من در عراق و افغانستان حضور داشتند، اکنون تعداد سربازان ما در آن دو کشور از  ۱۵۰۰۰ نفر هم کمتر است. در حدود ۹۰ درصد از سربازان ما به کشور بازگشته اند. ارتش ما همچنان مقام خود را به عنوان عالی ترین ارتش جهان حفظ کرده است و ما در برابر حملات تروریستی و به خاطر دفاع از آزادی ها و ارزش هایی که گرامی می داریم هوشیار باقی خواهیم ماند. و با رونق و رفاه روبه افزایش، اینجا در داخل کشور، ما با اطمینانی تازه وارد سال نو می شویم، و این در حالی است که خود را مدیون هم میهنان ارتشی که ما را ایمن و آزاد نگه می دارند می دانیم.