پیام ریاست جمهوری به مناسبت عید فطر

کاخ سفید

دفتر سخنگو

۱۵ ژوئن ۲۰۱۸

پیام ریاست جمهوری به مناسبت عید فطر

ملانیا و من عید فطر آمرزیده ای را برای مسلمانان سراسر آمریکا و دنیا آرزو می کنیم.

عید نشانه پایان ماهی از تامل است و بازگشت به زندگی روزمره با حس نو شده ای از شادی و عشق به دیگر انسانها. [عید]زمان بخشش و فرصتی برای تقویت روابط در درون و بین جوامع است.

امروز درحالی که ما در اهمیت جایگاه دین در داستان آمریکا و زندگی معتقدین، تعمق می کنیم، امیدواریم که روح صلح و خیر خواهی، که این جشن عید را در بر گرفته و سرشار می کند، در سرتاسر سال و سراسر دنیا ادامه یابد. ما برای همه مسلمانان عیدی مبارک را آرزو داریم.