بیانیه مشترک کمیته چهارجانبه

وزارت امور خارجه ایالات متحده

دفتر سخنگو

یادداشت مطبوعاتی

۲۸ سپتامبر ۲۰۱۷

بیانیه مشترک کمیته چهارجانبه

نمایندگان در کمیته چهارجانبه خاورمیانه؛ فدراسیون روسیه، ایالات متحده، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد از تلاشها، از جمله تلاش مصر برای فراهم کردن شرایط برای مقامات فلسطینی برای از سرگیری مسوولیتهایشان در غزه، استقبال می کنند.

آنها طرفین را به برداشتن گامهای محکم برای متحد ساختن دوباره غزه و نوار باختری، تحت حاکمیت مشروع فلسطینی، تشویق می کنند. این، برداشتن محدودیتهای عبور و مرور را همزمان با پرداختن به نگرانیهای مشروع امنیتی اسرائیل، و آزاد کردن حمایت جهانی از رشد و شکوفایی غزه، که برای تلاشها برای رسیدن به صلحی درازمدت حیاتی هستند، را تسهیل می کند. نمایندگان کمیته چهارجانبه در حمایت از این روند آماده تماس با اسرائیل، مقامات فلسطینی و منطقه هستند.

نمایندگان[کمیته چهارجانبه] تاکید می کنند که باید به بحران وخیم انسانی در غزه، خصوصا بحران فلج کننده برق و عوارض آن بر بهزیستی بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی مردم، پرداخته شود. کمیته چهارجانبه جامعه جهانی را تشویق می کند که بر این اساس اقدام کنند.