رسول بداقی

نام: رسول بداقی

شغل: معلم و عضو هیات مدیره صنف معلمان ایران

تاریخ بازداشت: ۹ سپتامبر ۲۰۰۹

اتهام: شرکت در اجتماعات با هدف اختلال در امنیت ملی، توهین به امام خمینی و رهبر ایران، و تبلیغ علیه نظام

حکم: شش سال حبس و پنج سال محرومیت از فعالیتهای اجتماعی

وضعیت کنونی: آزاد شد