اعمال مجدد تحریم ها علیه رژیم ایران

President Donald Trump shows a signed Presidential Memorandum after delivering a statement on the Iran nuclear deal from the Diplomatic Reception Room of the White House, Tuesday, May 8, 2018, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci)

برگه اطلاعاتی

پرزیدنت دونالد جی. ترامپ تحریم هایی را که تحت توافق وحشتناک هسته ای با ایران برداشته شده بودند، مجددا اعمال می کند.

سیاست خارجی

۶ اوت ٢٠۱٨

سیاست ما براساس یک ارزیابی آگاهانه از دیکتاتوری ایران، حمایتش از  تروریسم، و ستیزه جویی ادامه دارش در خاورمیانه و سراسر دنیا صورت گرفته است.

پرزیدنت دونالد جی. ترامپ

اعمال مجدد تحریم های سخت: دولت پرزیدنت دونالد جی. ترامپ برای اعمال مجدد تحریم هایی که تحت برجام برداشته شده بودند، اقدام می کند.

پرزیدنت ترامپ زمانی که به مشارکت ایالات متحده در برجام پایان داد، روشن کرد که دولتش تحریم های سختی را علیه رژیم ایران مجددا از سر خواهد گرفت.
در ارتباط با خروج از برجام، دولت دو مدت ٩۰ روزه و ۱٨۰ روزه را برای پایان تدریجی فعالیتهای تجاری در یا در ارتباط با ایران پیش رو نهاد.
مطابق با تصمیم پرزیدنت ترامپ، پس از ۶ اوت، آخرین روز مهلت ٩۰روزه پایان تدریجی، این دولت تحریم های معینی را مجددا اعمال خواهد کرد.

در ۷ اوت، تحریم ها بر موارد زیر مجددا اعمال خواهند شد:
خرید یا کسب اسکناس دلار ایالات متحده توسط حکومت ایران
تجارت ایران در طلا و سایر فلزات گرانبها
گرافیت، آلومینیوم، فولاد، زغال سنگ، و نرم افزارهای مورد استفاده در فرایندهای صنعتی
معاملات مرتبط با ریال ایران
فعالیتهای مرتبط با صدور بدهی های دولتی ایران
بخش خودروسازی ایران

باقی تحریم ها، از جمله تحریم های موارد زیر، در ۵ نوامبر مجددا برقرار خواهند شد
متصدیان بخش های بنادر، انرژی، حمل و نقل، و کشتی سازی.
معاملات مرتبط با نفت ایران
معاملات توسط موسسات مالی خارجی با بانک مرکزی ایران
دولت [ایالات متحده] همچنین صدها فرد، نهاد، کشتی و هواپیماهایی را که قبلا در فهرست تحریم ها قرار داشتند، مجددا در این فهرست قرار خواهد داد.

تضمین اجرای کامل: پرزیدنت ترامپ همچنان در مقابل ستیزه جویی رژیم ایران خواهد ایستاد، و ایالات متحده کاملا اعمال مجدد تحریم ها را اجرا خواهد کرد.

رژیم ایران از نظام مالی جهانی برای تامین مالی فعالیتهای مخربش سوء استفاده کرده است.
رژیم ایران از این سرمایه برای حمایت از تروریسم ، حمایت از رژیم های بی رحم، بی ثبات کردن منطقه، و نقض حقوق بشر مردم خودش استفاده کرده است.
دولت ترامپ قصد دارد تحریم هایی را که مجددا علیه حکومت ایران برقرار می شوند، کاملا اجرا کند، و آنهایی که در کاهش فعالیتها با ایران کوتاهی کنند با خطر عواقب شدیدی مواجه خواهند بود.
از وقتی که پرزیدنت ترامپ در روز ٨ مه، تصمیم خود مبنی بر خروج از برجام را اعلام کرد، این دولت ۳٨ هدف مرتبط با ایران را در شش اقدام جداگانه تحریم کرده است.

حفاظت از امنیت ملی مان: برجام در بطنش معیوب و در تضمین امنیت مردم آمریکا ناکارآمد بود.

تصمیم پرزیدنت ترامپ مبنی بر خروج از توافق هسته ای ایران موید بالاترین تعهدش بود: حفاظت از امنیت و ایمنی مردم آمریکا.
تحت پوشش برجام، رژیم ایران تنها سرکش تر شد و برای دنبال کردن فعالیتهای مخربش دسترسی به منابع بیشتری پیدا کرد.
رژیم ایران همچنان به تهدید ایالات متحده و متحدانمان، سوء استفاده از سیستم مالی بین المللی، و حمایت از تروریسم و عوامل نیابتی خارجی ادامه می دهد.
این دولت برای اعمال فشار بر رژیم ایران با متحدانمان همکاری می کند تا به توافقی دست یابد که همه مسیرها به یک سلاح هسته ای را مسدود کند و به سایر فعالیتهای مخرب رسیدگی کند.