پرزیدنت دونالد جی. ترامپ تمام تحریمهای لغو شده تحت قرارداد غیر قابل قبول ایران را دوباره برقرار می کند

دفتر سخنگو
۲ نوامبر ۲۰۱۸
پرزیدنت دونالد جی. ترامپ تمام تحریمهای لغو شده تحت قرارداد غیر قابل قبول ایران را دوباره برقرار می کند
“ایالات متحده یک کارزار فشار اقتصادی برای قطع منابع مالی مورد نیاز رژیم را برای پیش بردن برنامه خونینش، آغاز کرده است.”

برقراری مجدد همه تحریمها: پرزیدنت دونالد جی. ترامپ سخت ترین تحریمها را علیه رژیم ایران دوباره برقرار می کند و بسیاری از بخشهای حیاتی رژیم فاسد را هدف قرار می دهد.
• در ۵ نوامبر ۲۰۱۸ همه تحریمهای ایالات متحده که بر اساس قرارداد اتمی فاجعه بار ایران لغو شده بودند، دوباره برقرار می شوند.
– این، به همراه اقدامات بی سابقه تحریمی دولت ترامپ، سختترین مجموعه تحریمهای وضع شده علیه رژیم ایران خواهد بود.
• تحریمهای بخشهای حیاتی اقتصاد ایران را هدف قرار خواهند داد، مانند بخشهای انرژی، کشتیرانی، کشتی سازی و مالی آن.
– بیش از ۷۰۰ نفر، نهاد، شناور و هواپیما وارد فهرست تحریمهای ما خواهند شد، از جمله بانکهای عمده ایرانی، صادرکنندگان نفت و شرکتهای کشتیرانی.
– تحریمها همچنین معاملات با بانک مرکزی ایران و موسسات مالی تحریم شده ایران را هدف قرار می دهند.
– فروش مواد غذایی، محصولات کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی به ایران همواره از تحریمهای ما مستثنی بوده اند و همچنان خواهند بود.
• برقراری مجدد تحریمها درآمدهایی را که رژیم برای تامین مالی گروههای تروریستی، برانگیختن بی ثباتی جهانی، تامین مالی برنامه اتمی و موشک بالستیک و ثروتمند کردن رهبرانش، از آنها استفاده می کند، قطع خواهد کرد.

پیگیری اجرای کامل: پرزیدنت ترامپ به ایستادن در مقابل خشونتهای رژیم ایران و اعمال کامل تحریمهای باز برقرار شده ادامه خواهد داد.
• دولت ترامپ به اجرای کامل همه تحریمهای ایالات متحده علیه رژیم ایران مصمم است و آنهایی را که تلاش کنند آن تحریمها را نقض کنند یا دور بزنند، هدف قرار خواهد داد.
– آنها که از کاستن از فعالیتهای قابل تحریم با ایران کوتاهی کرده اند، در خطر عواقبی جدی هستند.
• دولت تا کنون ۱۹ سری از تحریمها را صادر کرده و ۱۶۸ فرد مرتبط با ایران را تحریم کرده است.
– این افراد به خاطر ارتباطاتشان با حمایت ایران از تروریسم، برنامه موشک بالستیک ایران، موارد نقض حقوق بشر، فعالیتهای مجرمانه و دیگر موارد، هدف قرار گرفته اند.
• صادرات نفت ایران از زمان اوج خود در ماه ژوئن، حدودا یک میلیون بشکه در روز کاهش یافته است و بیش از بیست کشور دنیا واردات نفت خود را از ایران تا صفر کاهش داده اند.
– این دولت دیگر وارد کنندگان را تحت فشار گذاشته است تا به سرعت [واردات خود را] به صفر برسانند.
– ما جواز های اسنثنائی کمتری را در مقایسه با دولت قبل برای تحریمها فراهم می کنیم.

اطمینان حاصل کردن از ثبات در بازار نفت: ایالات متحده مطمئن است که علیرغم کاهش صادرات نفت ایران، بازار انرژی به خوبی تامین خواهد شد.
• تولید نفت خام ایالات متحده از اوت ۲۰۱۷ تا اوت ۲۰۱۸ ، ۱/۲ میلیون بشکه در روز و صادرات [نفت خام] با ۷۰۰۰۰۰ بشکه در روز افزایش یافت که بر نقدینگی بازار افزود.
• طی سال آینده تولید[نفت] ایالات متحده تا یک میلیون بشکه در روز یا بیشتر افزایش خواهد یافت.
– ما در حال کار با تولید کنندگان نفت در دنیا هستیم تا آنها نیز تولید خود را افزایش دهند.
• در نتیجه این افزایش تولید، پیش بینی کنندگان قابل اطمینان، مانند اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده، انتظار دارند که تولید جهانی نفت در اواخر سال ۲۰۱۸ در حد تقاضا باشد و در ۲۰۱۹ از میزان تقاضا فراتر رود.