بیانیه وزیر امور خارجه مایک پامپئو درباره آزادی فوری تمامی آمریکایی ها در ایران

ایالات متحده خواستارآزادی بشردوستانه همه آمریکایی هایی است که ناعادلانه در ایران  بازداشت شده اند.

ایالات متحده بر اساس اصول بشردوستانه، خواستار آزادی فوری تمامی آمریکایی هایی است که ناعادلانه  توسط  جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده اند. ایالات متحده رژیم ایران را مستقیماً مسئول مرگ هر آمریکایی خواهد دانست. پاسخ ما قاطع خواهد بود.

گزارش های مبنی بر گسترش کووید-۱۹ به زندانهای ایران بسیار نگران کننده است و دولت آمریکا خواستار چیزی کمتر از آزادی کامل و فوری کلیه شهروندان آمریکایی نیست. بازداشت آنها در شرایطی که روز به روز وخیمتر می شود مغایر با کرامت انسانیست.

رژیم ایران به تازگی ۷۰۰۰۰ زندانی را به دلیل شیوع کووید-۱۹ آزاد کرده است و این نشانگر توانایی آنها در مدارا کردن و نشان دادن بخشش است. با این وجود، ایران به بازداشت ناعادلانه چندین شهروند آمریکایی بدون دلیل و توجیه ادامه می دهد.

هر کشوری که در نظر دارد به دلیل کووید-۱۹می تواند کمک های بشردوستانه به ایران ارائه دهد باید به دنبال یک حرکت متقابل انسان دوستانه توسط رژیم باشد: همه شهروندان خارجی و دوتابعیتی را که به اشتباه بازداشت شده اند آزاد کنید. این درخواستی است که رژیم کاملا از عهده ی آن برمی آید.

ایالات متحده تا زمانی که همه آمریکایی هایی  که در خارج از کشور ناعادلانه بازداشت شده اند به خانه بازنگردنند، آرام نخواهد نشست.