اظهارات سفیر هیلی در شورای امنیت سازمان ملل درباره سوریه

نمایندگی ایالات متحده در سازمان ملل متحده

دفتر مطبوعات و دیپلماسی عمومی

۱۴ فوریه ٢۰۱٨

 

سفیر نیکی هیلی، نماینده دائم ایالات متحده در سازمان ملل، در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت در سوریه سخنانی را ایراد کرد.

” رژیم اسد به جبهه ای برای ایران، حزب الله، و متحدانشان تبدیل شده تا برنامه بی پروا و خطرناکشان را برای خاور میانه پیش ببرند. در هر جبهه ای از این درگیری، ما جنگجویانی را می بینیم که  توسط ایران از لبنان، عراق، و افغانستان اعزام شده اند. وقتی می بینیم که رژیم اسد شهروندان غیرنظامی در شرق غوطه را در گرسنگی نگه می دارد یا مدارس و بیمارستان ها را در ادلب در هم می کوبد، می بینیم که مشاورانی از ایران وحزب الله به هدایت این جنایت ها کمک می کنند. این پشتیبانی از رژیم اسد، البته جدید نیست. اما پرواز آن پهباد در این هفته زنگ خطری برای همه ماست. ایران و حزب الله برای ماندن در سوریه برنامه ریزی می کنند.”

“ما نمی توانیم از یک طرف حمایت از صلح را مطرح کنیم و [ از طرف دیگر ] نسبت به این حقیقت بی توجه باشیم که حامی اصلی تروریسم در خاور میانه و شبه نظامیان تروریستش در حال نقب زدن هستند. حتی درحالیکه ما در سازمان ملل درباره صلح سخن می گوییم، درگیری بدتر می شود. بیشتر خشونت ها در منطقه به اصطلاح امن صورت می گیرند. روسیه قرار بود ضامن التزام به این مناطق امن باشد تا به روند سیاسی کمک کند. البته بار دیگر هم روسیه قرار بود تضمین کند که همه تسلیحات شیمیایی از سوریه خارج می شوند. در عوض، می بینیم که رژیم اسد همچنان به بمباران غیرنظامیان ادامه می دهد، آنها را در گرسنگی نگاه می دارد و بله، آنها را [بمباران] شیمیایی می کند. همه ما در این شورا می دانیم چه چیزی صلح را در سوریه میسر می سازد. بیش از دو سال پیش، این شورا متفقا قطعنامه شماره ٢٢۵۴ را تصویب کرد، که شامل چارچوبی برای پایان دادن به این جنگ می شود. … شکی نیست که ژنو و فرآیند سیاسی به رهبری سازمان ملل تنها محل مشروع برای رسیدن به راهکاری سیاسی در سوریه است.”

“در نهایت، باید متوجه باشیم که رژیم اسد خواهان صلح نیست، مگرآنکه صلح بر طبق شرایط آنها باشد – صلحی که در آن هرکسی که در سوریه مخالف رژیم باشد، کشته می شود، شکنجه می شود، در گرسنگی نگاه داشته می شود، زندانی می شود، یا مجبور می شود که از کشور فرار کند.”