گزیده هایی از سخنان پرزیدنت اوباما در مراسم فارغ التحصیلی دانش آموختگان دانشکده افسری “وست پوینت”

شما اولین گروه از فارغ التحصیلان هستید که احتمالا به عراق و افغانستان اعزام نخواهید شد. بر اساس اکثر معیارها، آمریکا به ندرت در مقایسه با دیگر کشورها تا این حد قوی بوده است. دنیا در حال تغییر است و این هم فرصتها و هم خطرهایی را ایجاد می کند و پاسخ دادن به دنیای جدید وظیفه نسل شماست.

پرسشی که هر یک از شما با آن مواجه خواهد بود این نیست که آیا آمریکا رهبری خواهد کرد یا نه، بلکه پرسش این است که ما چگونه رهبری خواهیم کرد. تعرضات منطقه ای که مورد بی توجهی قرار گیرند، چه در اوکراین و چه در دریای جنوبی چین، در نهایت بر ما اثر می گذارند و ما نمی توانیم آنچه را که در فراتر از مرزهایمان رخ می دهد نادیده بگیریم.

اقدام نظامی آمریکا نمی تواند تنها و یا حتی اصلی ترین تشکیل دهنده تصمیم ما به بحرانها باشد. آمریکا زمانی که منافع اصلی ما اقتضا کنند، از نیروی یکجانبه نظامی استفاده خواهد کرد. حتی در چنین شرایطی ما باید بپرسیم آیا اقدام (نظامی) ما متناسب، موثر و عادلانه بوده است. اما آمریکا هرگز نباید برای حفاظت از سرزمین، منافع و شیوه زندگی خود اجازه بگیرد.

در آینده پیش رو، عمده ترین تهدید برای منافع ما در آمریکا و خارج از آن همچنان تروریسم خواهد بود. ما برای مبارزه با تروریستها به شرکایی در کنارمان احتیاج داریم.

زمانی که اطلاعات با قابلیت اقدام داشته باشیم،آن اقدامات  ضروری اند و ما نمی توانیم در دفاع از مردممان تامل کنیم.

اما در انجام آن اقدامات ما باید استانداردهایی را که منعکس کننده ارزشهایمان هستند در نظر بگیریم و ما نباید در صحنه های نبرد دشمنانی بیش از آنچه از میان بر می داریم ایجاد کنیم.

پرزیدنت اوباما در خصوص بحران سوریه گفت:

با وجود اینکه خسته کننده است، هیچ راه حل راحتی برای بحران سریه وجود ندارد. من به عنوان رئیس جمهور تصمیم گرفتم ما نباید سربازانمان را وارد خشونتهای قومی در حال رشد سوریه کنیم. اما این به این معنی نیست که ما نباید به مردم بیگناه سوریه درجنگ با یک دیکتاتور کمک نکنیم.

پرزیدنت اوباما در مورد مذاکرات هسته ای با ایران اظهار کرد:

ما اکنون فرصتی داریم که اختلافاتمان را با ایران به طور صلح آمیزبرطرف کنیم. دسترسی به توافق هنوز دشوار است و ما اختیار به کارگیری همه گزینه ها را برای جلوگیری از دسترسی ایران به سلاح اتمی برای خود محفوظ می داریم. برای اولین بار در یک دهه گذشته ما فرصتی واقعی برای رسیدن به یک توافق تاریخی داریم.

نفوذ آمریکا همیشه زمانی قوی تر است که ما با عملکرد خود الگو می شویم . مثلا ما نمی توانیم از دیگران بخواهیم برای تغییرات آب و هوایی متعهد شوند وقتی همه رده های رهبری کشورمان آن را انکار می کند.

من همچنان به تلاش برای تعطیلی زندان گوآنتانامو ادامه می دهم چرا که ارزشهای آمریکایی از بازداشت طولانی مدت افراد در خارج از مرزهای آمریکا حمایت نمی کند.

اوباما در تاکید بر اهمیت حقوق بشر و نقش آمریکا در حمایت از حقوق بشر گفت:

حمایت آمریکا از حقوق بشر فراتر از ایده آلیسم است؛ حقوق بشر امنیت ملی ماست. احترام به حقوق بشر بخشی از ترکیب ثبات است.

قرن جدید پایان بخش استبداد نبوده است. امروز به دلیل تلاشها، دیپلماسی وکمکهای خارجی آمریکا و فداکاری سربازان آمریکایی انسانهای بیشتری تحت دولتهای منتخب زندگی می کنند. برخلاف دیگر کشورها آمریکا ازتوانمندسازی افراد نمی هراسد، ما با آن قوی تر می شویم.