Flag

An official website of the United States government

اظهارات در حین اولین نشست منظم هیئت اجرایی یو.ان.دی.پی/ یو.ان.اف.پی.ای/ یو.ان.او.پی.اس در سال ۲۰۲۳
3 در یک دقیقه بخوانید
3 فوریه 2023

 

اظهارات در حین اولین نشست منظم هیئت اجرایی یو.ان.دی.پی/ یو.ان.اف.پی.ای/ یو.ان.او.پی.اس در سال ۲۰۲۳

سه شنبه ۳۱ ژانویه ۲۰۲۳ (۱۱ بهمن ۱۴۰۱) از ساعت ۳ تا ۵ بعد از ظهر

دستور جلسه مورد ۷:       برنامه های کشوری یو.ان.دی.پی (UNDP) – برنامه پیشرفت و توسعه سازمان ملل متحد – و موضوعات مرتبط: ارائه و تایید اسناد برنامه کشور

سپاسگزارم آقای رئیس. این یک بیانیه مشترک از طرف کانادا و ایالات متحده پیرامون یو.این.دی.پی و اسناد برنامه های کشوری مربوط به ایران است.

جناب آقای رئیس و اعضای محترم هیئت اجرایی، ما متعهد به تعامل سازنده در سیستم چند جانبه، از جمله به عنوان یک شریک ثابت قدم با یو.ان.دی.پی هستیم.

در حالی که ما به شدت از عملیات یو.ان.دی.پی جهت کاستن از رنج و سختی در سراسر جهان پشتیبانی می کنیم، اما نقص برنامه سال ۲۰۲۳-۲۰۲۷ کمیسیون جمعیت و توسعه یو.ان.دی.پی برای ایران ما را نگران کرده و می تواند اثربخشی برنامه های سازمان ملل متحد در سطح کشور را به خطر بیندازد.

ما شدیداً نگران استفاده مقامات رژیم ازمحاکمه های ساختگی منجر به صدور احکام نامتعارف از جمله اعدام هستیم. این هولناک است، و این دنباله سرکوب بی رحمانه اعتراضات مسالمت آمیز به رهبری زنان، توسط رژیم ایران است.

ما به انعکاس صدای مردم ایران و همکاری با متحدان و شرکای خود جهت ترویج پاسخگو قرار دادن رژیم ایران در مورد خشونت علیه مردم خود، به‌ ویژه جوانانش، ادامه خواهیم داد.

ما رهبری سازمان ملل متحد و صندوق ها و برنامه های سازمان ملل را ترغیب می کنیم که:

۱) اطمینان حاصل کنند که هماهنگ ‌کنندگان مقیم در تلاشی تنگاتنگ همراه با  تیم کشوری سازمان ملل متحد، کمیسیون‌ های جمعیت و توسعه ای را بسط دهند که به حقوق انسانی همه زنان و دختران احترام گذاشته و از این حقوق محافظت می نمایند؛ و

۲) برای مواردی که احتمال دارد اسناد یرنامه های کشوری باعث به خطر انداختن بودجه های اهدایی و تضعیف اصلاحات سازمان ملل، و اصول و ارزش های سازمان ملل متحد شوند، راه حل های خلاقانه ای  پیدا کنند.

در پایان، ما به پیگیری گزینه‌ هایی در سازمان ملل متحد و از طریق دیگر مجامع چند جانبه جهت ارتقای پاسخگو قرار دادن رژیم ایران در قبال اقداماتش، ادامه خواهیم داد. ما آماده مشارکت در گفتگوهای آتی جهت اطمینان از پایداری سیستم توسعه سازمان ملل متحد به اصول اساسی اش هستیم.

ما از رهبری و کارمندان یو.ان.دی.پی به خاطر تلاش هایشان جهت رفع نگرانی هایمان سپاسگزاریم.

متشکرم.

https://media.un.org/en/asset/k1b/k1b1mtnzoo