ریحانه طباطبایی

 

نام: ریحانه طباطبایی

شغل: روزنامه نگار

تاریخ بازداشت: ۱۷ نوامبر ۲۰۱۵

اتهام: تبلیغ علیه نظام و ترویج فرقه گرایی

حکم: یک سال حبس

وی در دی ۱۳۹۵ آزاد شد.