رضا شهابی

 

نام: رضا شهابی

شغل: راننده اتوبوس، فعال کارگری

تاریخ بازداشت:  ۱۲ ژوئن ۲۰۱۰

اتهام: “تبلیغ علیه نظام، تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی”

حکم: ۶ سال زندان بعلاوه ۱ سال حبس اضافه