بیانیه سخنگوی کاخ سفید درباره حملات روسیه و رژیم سوریه در غوطه شرقی

کاخ سفید

دفتر سخنگو

۴ مارس ٢۰۱٨

ایالات متحده حملات نظامی ادامه دار رژیم اسد را که با حمایت روسیه و ایران علیه مردم غوطه شرقی انجام می شود، محکوم می کند. روسیه پس از چندین بار به تاخیر انداختن تصویب قطعنامه ٢۴۰۱ شورای امنیت سازمان ملل، که خواهان توقف ۳۰ روزه خشونت ها در سراسر سوریه بود، به مفاد آن بی اعتنا بوده و تحت پوشش دروغین عملیات مبارزه با تروریسم به کشتن غیرنظامیان بی گناه پرداخته است. این همان ترکیب دروغ و خشونت بی حد و حصری است که روسیه و رژیم سوریه در سال ٢٠١۶ بکار بردند تا حلب را منزوی و نابود کنند؛ جاییکه هزاران غیرنظامی کشته شدند.
بین ٢۴ تا ٢٨ فوریه، هواپیماهای نظامی روسیه از پایگاه هوایی حمیمیم دستکم روزانه ٢٠عملیات بمباران را در دمشق و غوطه شرقی انجام داده اند. نیروهای طرفدار رژیم باید فورا هدف گیری زیرساختهای پزشکی و غیر نظامیان را که بخشی از این کارزار وحشیانه در غوطه شرقی بوده است، متوقف کنند. دنیای متمدن نباید استفاده مداوم رژیم اسد را از تسلیحات شیمیایی تحمل کند. رژیم اسد، به همراه حامیانش در مسکو و تهران، باید به قطعنامه ٢۴۰۱ شورای امنیت سازمان ملل، متعهد باشند، خشونت ها را در غوطه شرقی و اطراف آن متوقف کنند، و بی هیچ قید و شرطی اجازه دهند کمکهای انساندوستانه به حدود ۴۰۰۰۰۰ غیرنظامی که شدیدا نیازمند کمک هستند، برسد.