بیانیه وزیرامور خارجه پمپئو

به مناسبت روز جهانی مطبوعات

در روز جهانی آزادی مطبوعات، ما مجددا بر تعهدمان برای دفاع از امنیت و آزادی اعضای مطبوعات تاکید می کنیم. علیرغم برخی پیشرفت ها، خبرنگاران در سرتاسر جهان به کرات مورد آزار و اذیت قرار می گیرند، هدف خشونت هستند و حتی به قتل میرسند – بدون اینکه مجازاتی برای عاملان، در کار باشد.

وزارت خارجه در همه سطوح برای پیشبرد آزادی مطبوعات به طور خستگی ناپذیر فعالیت خواهد کرد و همچنین از کسانی که زندگی خود را وقف و یا حتی قربانی تداوم دموکراسی از راه خبرنگاری کرده اند، تقدیر می کنیم.