سبا ولدخان

دکتر سبا ولدخان دانشمند زیست پزشک ایرانی – آمریکایی، استادیار و پژوهشگر RNA  در دانشگاه Case Western Reserve است.

سبا ولدخان در سال ۱۹۷۴ در تهران متولد شد. والدین او افرادی تیزهوش بودند و تاثیر به سزایی بر او داشتند. او پیش از مهاجرت به ایالات متحده پزشک موفقی بود و پس از مهاجرت در دانشگاه کلمبیا در نیویورک به ادامه تحصیل پرداخت.
او در سال ۲۰۰۵ جایزه دانشمند جوان GE را برای موفقیتش در درک مکانیسم اسپلايتوزوم ها از آن خود کرد. اهمیت اسپلايسیزوم ها، که از آر اِن اِی و زیر واحدهای پروتئینی تشکیل می شوند، در آن است که اشتباهات آنها مسبب ۲۰ تا ۳۰ درصد از بیماری های ژنتیک انسانی است. دکتر ولدخان با این کشف به دانشمندان کمک کرد تا شناخت بهتری از بیماری های ژنتیکی متعددی به دست آورند.

در پی این موفقیت، دانشگاه های بسیاری به سبا سمت های تحقیقاتی پیشنهاد کردند. او در سال ۲۰۰۴ وارد مرکز زیست شناسی مولکولی آر اِن اِی در دانشگاه کیس وسترن رزرو شد که از برجسته ترین مراکز تحقیقاتی در نوع خود است. او در حال حاضر در همان جا به عنوان دانشمند زیست پزشکی، استادیار و پژوهشگر در زمینۀ آر اِن اِی فعالیت می کند.
سبا ولدخان در پاسخ به این که رمز موفقیت او چیست، متواضعانه می گوید، «سخت کوشی و تفکر غیر معمول! تابع منطق عجیبی هستم که خودِ منطق با آن بیگانه است؛ به لحظات خنده داری منتج می شود اما موثر است! ولی از شوخی گذشته، بسیار خوشبین هستم و بنابر این با اعتماد به نفس فوق العاده زیاد و بدون پشتوانه به دنبال ایده های عجیب و غریب می روم و بعضی وقت ها به نتیجه می رسم، و همین کافی است.»