سعید متین پور

سعید متین پور

نام: سعید متین پور

شغل: فعال مدنی و روزنامه نگار

تاریخ بازداشت: ٢۵ مه ٢۰۰۷

اتهام: ارتباط با بیگانگان و تبلیغ علیه نظام

حکم: هشت سال حبس

وی در۲۶ اوت ۲۰۱۵ از زندان آزاد شد.