وزارت خزانه داری ایالات متحده شبکه های کلیدی حزب الله و نیروی قدس سپاه پاسداران در عراق را تحریم می کند 

وزارت خزانه داری ایالات متحده شبکه های کلیدی حزب الله و نیروی قدس سپاه پاسداران در عراق را تحریم می کند 

دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده (اوفک) امروز برای هدف گرفتن چهار فرد مرتبط با حزب الله، که فعالیتهای مالی، اطلاعاتی و عملیاتی حزب الله را در عراق هدایت و هماهنگی می کردند، اقدام کرد.
سیگال ماندلکر، معاون وزارت خزانه داری ایالات متحده در امور تروریسم و اطلاعات مالی گفت: “حزب الله یک عامل نیابتی تروریستی برای رژیم ایران است که به دنبال تضعیف حاکمیت عراق و بی ثبات کردن خاورمیانه است. ما تسهیل کنندگان ترور مانند “عبید الزیدی” را که برای ایران نفت قاچاق می کنند، برای حزب الله پول فراهم می آورند، و از طرف قاسم سلیمانی برای نیروی قدس سپاه پاسداران جنگجو به سوریه اعزام می کنند، هدف قرار می دهیم. اقدامات هدفمند وزارت خزانه داری قصد دارد مانع از تلاشهای مخفیانه حزب الله برای استثمار عراق شود؛ تلاشهایی که به منظور پولشویی، آموزش جنگجویان، و جمع آوری اطلاعات در قالب یک عامل نیابتی برای ایران صورت می گیرند . این دولت عواقب شدیدی بر هر کس که حزب الله، و شبکه حمایتی جهانی آنها، را یاری کند، اعمال می کند، و کسانی که وارد روابط تجاری با این تروریستها بشوند، خود را در معرض ریسک تحریمهای جدی قرار می دهند.”
اقدامات امروز وزارت خزانه داری باردیگر میزان فعالیت حزب الله به عنوان بازوی تروریستی مخفی برای رژیم ایران را نمایان می کند.