تحریم افسران اطلاعاتی ایرانی دخیل در ربایش باب لوینسون

رژیم ایران به مدت ۱۳ سال، اطلاع از محل نگهداری و یا وضعیت رابرت آ. «باب» لوینسون را انکار کرده است. با این حال، مقامات ارشد ایرانی ربایش و بازداشت لوینسون را مجاز و برای جلوگیری از سرزنش رژیم  یک کارزار اطلاعات  نادرست را آغاز کردند.

امروز، ایالات متحده دو مقام ارشد وزارت اطلاعات ایران را که درربایش آقای لوینسون در جزیره کیش ایران  حدودا در تاریخ ۹ مارس ۲۰۰۷ دخیل بودند‌، تحریم می کند. محمد باصری و احمد خزایی، در حین فعالیت به عنوان افسران وزارت اطلاعات ایران، در ربایش، بازداشت و مرگ احتمالی آقای لوینسون نقش داشتند. آنها طبق فرمان اجرایی ۱۳۵۵۳ جهت اقدام برای و یا به نمایندگی، مستقیم و یا غیرمستقیم، از وزارت اطلاعات ایران تحریم  شده اند. وزارت اطلاعات ایران قبلاً طبق فرمان اجرایی ۱۳۵۵۳ به جرم مشارکت در ارتکاب نقض فاحش حقوق بشرعلیه ایرانیان معترض به انتخابات تقلبی که در ۱۲ ژوئن ۲۰۰۹ برگزار شد، تحریم شده بودند.

رژیم ایران سابقه ای ۴۱ ساله در ربایش و بازداشت بیگانگان و شهروندان دو تابعیتی به عنوان یک اهرم فشار سیاسی دارد. ما مجدداً هشدار شدید خود را به شهروندان ایالات متحده و شهروندان دو تابعیتی مبنی بر اینکه سفر به ایران می تواند امنیت شخصی آنها را به خطر بیندازد، اعلام می کنیم. ربایش، بازداشت و مرگ احتمالی آقای لوینسون یک نمونه بارز دیگر از بی توجهی بی رحمانه رژیم به زندگی بشر است.

ایالات متحده ایمنی و امنیت مردم آمریكا را همیشه در اولویت خود قرار داده و فعالانه به تعقیب افرادی كه در ناپدید شدن آقای لوینسون نقش داشتند، ادامه خواهد داد. ما از رژیم ایران می خواهیم که پاسخ  کاملی در مورد سرنوشت آقای لوینسون ارائه دهد و تا زمانی که همه آمریکایی های به ناحق بازداشت شده توسط ایران، به خانه باز نگشته اند، آرام نخواهیم نشست. ما امیدواریم که امروز برخی از پاسخ ها وعدالتی را که خانواده لوینسون سزاوار آن هستند، به ارمغان بیاورد.

– مایک پامپئو، وزیر امور خارجه