تحریم رهبران ایرانی مسئول نقض حقوق بشر یا سانسور

وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا

دفتر سخنگوی وزارت امور خارجه

برای انتشار فوری

بیانیه وزیر آنتونی جی. بلینکن

۶ اکتبر ۲۰۲۲

تحریم رهبران ایرانی مسئول نقض حقوق بشر یا سانسور

ایالات متحده ادامه سرکوب خشونت آمیز اعتراضات پس از مرگ غم انگیز مهسا امینی ۲۲ ساله در بازداشت به اصطلاح پلیس امنیت اخلاقی را محکوم می کند. دولت ایران از آن زمان به طرق مختلف از جمله از طریق قطع دسترسی به اینترنت حق آزادی بیان و حق تجمع مسالمت آمیز را سرکوب کرده است.

در نتیجه، دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (اوفک) احمد وحیدی وزیر کشور ایران و عیسی زارع پور وزیر ارتباطات ایران و همچنین پنج تن دیگر از رهبران ارشد دستگاه امنیتی ایران را به دلیل ادامه خشونت علیه معترضان مسالمت جو و قطع دسترسی به اینترنت، تحریم می کند. اقدام امروز به دنبال تحریم ۲۲ سپتامبر پلیس امنیت اخلاقی، رهبری ارشد آن و سایر مقامات بلند پایه امنیتی و انتشار مجوز کلی دی-۲ مرتبط با ایران انجام شد که در مجموع نشان می دهد ایالات متحده در کنار شهروندان و زنان شجاع ایران که هم اکنون برای تامین حقوق اساسی خود تظاهرات می کنند، ایستاده است.

اقدامات امروز بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۵۵۳ که اجازه تحریم ها را در رابطه با نقض جدی حقوق بشر توسط دولت ایران می دهد و فرمان اجرایی۱۳۸۴۶ که تحریم هایی را برای انجام سانسور یا برخی فعالیت های دیگر در رابطه با ایران مجاز می داند، انجام می شود. برای اطلاعات بیشتر در مورد اقدام امروز، لطفاً به بیانیه مطبوعاتی وزارت خزانه داری مراجعه نمایید.

 https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0994