Flag

An official website of the United States government

تحریم فدراسیون روسیه و عوامل دولتی ایران مسئول در بازداشت غیرقانونی اتباع ایالات متحده آمریکا
2 در یک دقیقه بخوانید
28 آوریل 2023

وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا

دفتر سخنگوی وزارت امور خارجه

جهت انتشار فوری

بیانیه وزیر آنتونی جی. بلینکن

۲۷ آوریل ۲۰۲۳

۷ اردیبهشت ۱۴۰۲

تحریم فدراسیون روسیه و عوامل دولتی ایران مسئول در بازداشت غیرقانونی اتباع ایالات متحده آمریکا

ایالات متحده تعهدی بالاتر از بازگرداندن آمریکایی های غیرقانونی بازداشت شده به خانه ندارد. امروز، ما پاسخگو قرار دادن کسانی که مسئول بازداشت غیرقانونی اتباع ایالات متحده در خارج از کشور هستند را ترویج می کنیم. اقدامات ما هشداری واضح و مستقیم در مورد عواقب بالقوه اقدامات کسانی است که در سراسر جهان به ناحق اتباع ایالات متحده را بازداشت می کنند.

وزارت امور خارجه، سرویس امنیتی فدرال روسیه (اِف.اِس.بی) را به دلیل دخیل بودن در بازداشت غیرقانونی حداقل یک شهروند ایالات متحده در خارج از کشور، مورد تحریم قرار داد. اِف.اِس.بی به طور مکرر در دستگیری، تحقیق و بازداشت اتباع ایالات متحده که به طور غیرقانونی در روسیه بازداشت شده اند، دخیل بوده است.

این وزارتخانه همچنین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را به دلیل دخیل بودن در بازداشت غیرقانونی حداقل یک شهروند ایالات متحده در خارج از کشور، مورد تحریم قرار داد. به طور همزمان، وزارت خزانه داری چهار مقام ارشد سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را مورد تحریم قرار داد.

روش مستمر روسیه و ایران در بازداشت غیرقانونی اتباع ایالات متحده غیر قابل قبول است. ایالات متحده هرگز از تلاش خود جهت تضمین آزادی اتباع آمریکایی که غیرقانونی بازداشت یا به گروگان گرفته شده اند و پیوستن مجدد آنها به عزیزانشان دست نخواهد کشید. اقدامات امروز یکی از ابزارهای پیشبرد این هدف است و ما همچنان از تمام صلاحیت قضایی که در اختیار داریم برای بازگرداندن شهروندان خود به خانه استفاده خواهیم کرد.

در ژوئیه ۲۰۲۲، رئیس جمهور فرمان اجرایی ۱۴۰۷۸ را به منظور فراهم آوردن ابزارهای گسترده برای دولت ایالات متحده جهت جلوگیری و مختل کردن گروگان گیری و بازداشت های غیرقانونی اتباع ایالات متحده، از جمله اعمال تحریم های مالی و محدودیت های روادید، امضا کرد. تحریم سرویس امنیتی فدرال روسیه (اِف.اِس.بی) و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران توسط وزارت أمور خارجه بر اساس بند ۶ (اِی) (آی) (اِی) فرمان اجرایی ۱۴۰۷۸ به دلیل مسئول یا دخیل بودن به طور مستقیم یا غیرمستقیم، یا مسئول بودن در صدور فرمان، کنترل، یا داشتن هر نقشی در بازداشت غیرقانونی یک شهروند ایالات متحده در خارح از کشور، صورت گرفته است. تحریم مقامات بلند پایه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران توسط وزارت خزانه داری بر اساس فرمان اجرایی ۱۴۰۷۸ به دلیل فعالیت یا تظاهر به فعالیت مستقیم یا غیرمستقیم برای یا به نمایندگی از طرف سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نهادی که بر اساس فرمان اجرایی ۱۴۰۷۸ دارایی و منافع آن در اموال مسدود شده، صورت گرفته است.