تحریم مقامات ارشد صدا و سیما

وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا

دفتر سخنگوی وزارت امور خارجه

برای انتشار فوری

بیانیه وزیر آنتونی جی. بلینکن

۱۶ نوامبر ۲۰۲۲

۲۵ آبان ۱۴۰۱

تحریم مقامات ارشد صدا و سیما

ایالات متحده شش نفر را به دلیل فعالیت برای موسسه رسانه ای متعلق به دولت ایران، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (IRIB) ، تحریم می کند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قبلا به دلیل دخالت در فعالیت های اعمال سانسور دولت ایران تحریم شده بود. دو نفر از این افراد مسئول بازجویی هایی هستند که اغلب با هماهنگی نیروهای امنیتی ایران انجام می شود. چهار نفر از این افراد از کارمندان ارشد صدا و سیما بوده و اقداماتی را برای تبلیغ بیشتر صدا و سیما انجام داده اند. ما این اقدام را بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۸۴۶ انجام می دهیم.

صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نه به عنوان یک رسانه واقعی، بلکه به عنوان ابزاری کلیدی در کارزار سرکوب همگانی و سانسور حکومت ایران علیه مردم خود عمل می کند. صدا و سیما اعترافات اجباری بازداشت شد گان ایرانی، دو تابعیتی و خارجی در ایران را در تلاش برای تحریف حقایق و انتشار اطلاعات غلط درباره اعتراضات جاری در ایران پخش کرده است.

ایالات متحده بر تعهد خود مبنی بر حمایت از مردم ایران که در سراسر کشور تظاهرات می کنند، ثابت قدم است. ما همچنان مقامات و نهادهای دولتی ایران را به دلیل نقض حقوق بشر و سرکوب همگانی مردم ایران مسئول می دانیم.

برای اطلاعات بیشتر در مورد اقدام امروز، لطفاً به بیانیه مطبوعاتی وزارت خزانه داری مراجعه نمایید.

https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1109