تحریم حامیان بخشهای نفت و پتروشیمی ایران

نفت و پتروشیمی منابع اصلی درآمد رژیم ایران هستند و این درآمدی است که رژیم برای ظلم به مردم ایران و پیشبرد برنامه های خارجی مخرب خود به کار می گیرد.

امروز، وزارت امور خارجه تحریم هایی را علیه شرکت حمل و نقل مواد شیمیایی و گاز ویتنام ، یک مدیر کشتی،  طبق  فرمان اجرایی ۱۳۸۴۶، به دلیل مشارکت آگاهانه  در ۵ نوامبر ۲۰۱۸ و یا بعد از آن، در یک معامله قابل توجه برای حمل و نقل فرآورده های نفتی از ایران، اعمال می کند. وزارت امور خارجه همچنین و ناک فانگ  مدیر عامل این شرکت را طبق فرمان اجرایی ۱۳۸۴۶ به دلیل خدمت به عنوان مدیر اجرایی شرکت، تحریم می کند.

همزمان، وزارت خزانه داری چهار نهاد را طبق  فرمان اجرایی ۱۳۸۴۶ به دلیل ارائه کمک مادی و یا پشتیبانی به تریلیانس پتروکمیکال کو ال.تی.دی، ‌که یک نهاد تحریم شده توسط ایالات متحده است، تحریم می کند. آن نهاد ها، دانگای اینترنشنال شیپ منیجمنت لیمیتد و پتروکم ساوت ایست لیمیتد  مستقر در چین و همچنین آلفا تک تریدینگ اف.زی.ای  و پترولاینس تریدینگ اف.زی.ای مستقر در امارات متحده عربی هستند.

در نتیجه مستقیم کارزار فشار حداکثری ایالات متحده،  پیشنهاد بودجه  نظامی و «امنیت» ایران برای سال آینده به میزان چشمگیر ۲۴ درصد کاهش یافته است. این تحریم های اخیر توانایی رژیم در نقض حقوق بشر مردم ایران را کاهش می دهد. ما دوباره تأکید می کنیم که تنها یک تغییر اساسی در رفتار رژیم ایران می تواند راهی را برای معافیت تحریم ها فراهم کند.

– مایک پامپئو، وزیر امور خارجه