تحریم افراد و نهادها در ارتباط با موارد فاحش نقض حقوق بشر و سانسور در ایران

وزارت خزانه داری

بیانیه مطبوعاتی

وزارت خزانه داری چندین فرد و نهاد را به خاطر نقض حقوق بشر در ایران و پشتیبانی از گسترش دهندگان تحریم شده جنگ افزارها، تحریم کرد

۱۲ ژانویۀ ۲۰۱۸

رژیم ایران همزمان با خاموش کردن صدای شهروندان خود، اولویت را به جنگ افزارهای بی ثبات کننده می دهد

واشنگتن – دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده (اوفک) امروز ۱۴ فرد و نهاد را در رابطه با موارد آشکار نقض حقوق بشر و سانسور در ایران و پشتیبانی از گسترش دهندگان تحریم شده جنگ افزارهای ایرانی، تحریم کرد.

استیون تی. منوچن، وزیر خزانه داری، گفت: «در حالی که رژیم ایران به نقض حقوق بشر و ستم خود ادامه می دهد ایالات متحده تنها یک تماشاچی باقی نخواهد ماند. ما رژیم ایران، از جمله رئیس قوه قضائیۀ ایران، را به خاطر بدرفتاری شرم آور با شهروندانش — از جمله با آنها که تنها به خاطر به کار بردن حق خود، یعنی حق آزادی تجمعات، زندانی شده اند — و نیز به خاطر سانسور مردم خود در حالی که آنها مشغول تظاهرات علیه حکومتشان هستند، هدف قرار می دهیم. ما همچنین برنامۀ موشک های بالستیک و فعالیت های بی ثبات کننده ایران را هدف قرار می دهیم — این رژیم به جای رفاه اقتصادی مردم ایران همچنان اولویت را به [آن فعالیت ها] اختصاص می دهد.»

اقدام امروز مطابق فرمان اجرایی ۱۳۵۵۳ که موارد نقض جدی حقوق بشر توسط حکومت ایران را هدف قرار می دهد؛ فرمان اجرایی ۱۳۶۰۶ که نقض بسیار گسترده حقوق بشر توسط حکومت های ایران و سوریه از طریق فناوری اطلاعات را هدف قرار می دهد؛ فرمان اجرایی ۱۳۶۲۸ که علاوه بر موارد دیگر، سانسور یا فعالیت های دیگری را که پرداختن به حق آزادی تجمعات توسط شهروندان ایران را ممنوع، محدود، یا مجازات می کند، و یا دسترسی به نشریات چاپی یا رسانه ای را محدود می کند، هدف قرار می دهد؛ و فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ که گسترش دهندگان جنگ افزارهای کشتار جمعی و حامیانشان را هدف قرار می دهد، اتخاذ شده است.

صادق آملی لاریجانی

اوفک امروز مطابق فرمان اجرایی ۱۳۵۵۳ صادق آملی لاریجانی را به این خاطر که یک مقام حکومت ایران بوده است که در زمینۀ نقض فاحش حقوق بشر علیه افراد در ایران یا شهروندان یا ساکنان ایران مسئول بوده یا در آن دست داشته یا در رابطه با دستور انجام، کنترل، و یا هدایت آن مسئول بوده است، مورد تحریم قرار می دهد. صادق آملی لاریجانی به عنوان رئیس قوۀ قضائیۀ ایران بر اجرای احکام مغایر با مسئولیت های بین المللی ایران، از جمله اعدام افرادی که در هنگام ارتکاب به جرم نوجوان بوده اند، و شکنجه یا رفتار یا مجازات بی رحمانه، غیرانسانی، و تحقیرآمیز با زندانیان در ایران، از جمله قطع عضو، نظارت اداری دارد.

زندان رجایی شهر و غلامرضا ضیایی

اوفک زندان رجایی شهر و یک شهروند ایران به نام غلامرضا ضیایی را در رابطه با موارد فاحش نقض حقوق بشر در ایران مشمول تحریم قرار می دهد. زندان رجایی شهر مطابق فرمان اجرایی ۱۳۵۵۳ به عنوان یک فرد [حقوقی] به نمایندگی از حکومت ایران در زمینۀ نقض فاحش حقوق بشر علیه افراد در ایران یا شهروندان یا ساکنان ایران مسئول بوده یا در آن دست داشته یا در رابطه با دستور انجام، کنترل، و یا هدایت آن مسئول بوده است، مشمول تحریم قرار گرفته است. غلامرضا ضیایی مطابق فرمان اجرایی ۱۳۵۵۳ به خاطر کار کردن برای زندان رجایی شهر یا به نمایندگی از جانب آن، مورد تحریم قرار گرفته است.

زندان رجایی شهر زندانیان را از خدمات مکفی پزشکی و دسترسی به وکیل قانونی محروم کرده است. بسیاری از ایرانیان که به تازگی علیه دولت شان اعتراض کرده اند در زندان رجایی شهر نگهداری می شوند. زندان رجایی شهر مکانی است که در آن زندانیانی که دست به اعتصاب غذا بزنند از مراقبت های پزشکی محروم می شوند؛ جایی است که در آن مواردی مانند اذیت و آزار جنسی و اعدام های غیرقانونی گزارش شده است؛ و جایی است که در آن چشم دست کم یک زندانی توسط مقامات زندان از حدقه بیرون آورده شده است. غلامرضا ضیایی از ماه اکتبر سال ۲۰۱۷ تاکنون به عنوان رئیس زندان رجایی شهر مشغول به کار بوده است.

سازمان نبرد الکترونیک و دفاع سایبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

سازمان نبرد الکترونیک و دفاع سایبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (سازمان ای دبلیو سی دی سپاه) مطابق فرمان اجرایی ۱۳۶۰۶ به خاطر تعلق داشتن به، یا عمل کردن به نمایندگی از، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران که نامش در ضمیمۀ فرمان اجرایی ۱۳۶۰۶ لحاظ شده بود، مورد تحریم قرار گرفت.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران مطابق با چندین مجوز تحریم، از جمله فرمان اجرایی۱۳۵۵۳ در رابطه با موارد نقض حقوق بشر در ایران مشمول تحریم قرار گرفته است. در تازه ترین مورد در تاریخ 13 اکتبر ۲۰۱۷، سپاه پاسداران به خاطر فعالیت هایش در حمایت از نیروی قدس سپاه، مطابق فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ مجوز تحریم تروریسم جهانی، مشمول تحریم قرار گرفت. سازمان نبرد الکترونیک و دفاع سایبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به نمایندگی از سپاه پاسداران دوره های آموزشی را سازماندهی و برگزار می کند، کوشش کرده است تا دسترسی ایرانیان به رسانه های غربی را محدود کند.

شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی

اوفک مطابق فرمان اجرایی ۱۳۶۲۸، شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی را به خاطر انجام سانسور یا فعالیت های دیگر در رابطه با ایران که آزادی بیان یا آزادی برگزاری تجمعات توسط شهروندان ایران را ممنوع، محدود، و یا مجازات می کند و یا دسترسی به نشریات چاپی یا رسانه ای را محدود می کند، مورد تحریم قرار داده است.

شورای عالی فضای مجازی در سال ۲۰۱۲ توسط رهبر ایران با هدف متمرکز ساختن و نظارت بر سیاست گذاری ها و تنظیم مقررات مربوط به اینترنت حکومت ایران ایجاد شد. شورای عالی فضای مجازی از زمان ایجاد خود و با هدف اعلام شده «پاسداری از کشور در برابر محتوای منفی فضای مجازی» به مسدود کردن بسیاری از تارنماهای رسانه های اجتماعی و سایر تلاش ها برای سانسور اینترنت ادامه داده است. شورای عالی فضای مجازی به عنوان نهاد عالی سیاست گذاری اینترنت کشور از طریق محدود کردن دسترسی به ده هاهزار تارنما، به ویژه تارنماهای منابع خبری بین المللی، رسانه های مخالف حکومت، اقلیت های قومی و مذهبی، گروه های فعال حقوق بشر، و تارنماهای محبوب رسانه اجتماعی، بر کار حکومت ایران در زمینۀ مختل کردن جریان آزاد اطلاعات نظارت می کند.

اوفک مرکز ملی فضای مجازی را به خاطر تعلق داشتن به شورای عالی فضای مجازی و یا کنترل شدن توسط آن، مورد تحریم قرار داده است. مرکز ملی فضای مجازی از دسترسی ایرانیان به شبکه های خصوصی مجازی (وی پی ان ها) و پروکسی های اینترنتی که برای دور زدن کنترل های ایران بر اینترنت مورد استفاده قرار می گیرند، جلوگیری کرده و به دنبال جلوگیری از دسترسی مردم ایران به محتوای رسانه های غربی بوده است. مدیر مرکز ملی فضای مجازی در ماه سپتامبر سال 2015 اظهار داشت که یک ساختمان در محلۀ سعادت آباد تهران، که از محله های اعیان نشین پایتخت ایران است، به عنوان محل قرارگیری مرکز ملی فضای مجازی و دفتر رئیس شورای عالی فضای مجازی خریداری شده است.

شرکت مخابراتی موج سبز و مرتضی رضوی

اوفک شرکت مخابراتی موج سبز واقع در مالزی و یک شهروند ایران به نام مرتضی رضوی را به خاطر فعالیت هایشان به نمایندگی از یک نهاد ایرانی تحت تحریم، مورد تحریم قرار داده است. شرکت مخابراتی موج سبز مطابق فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ به خاطر تعلق داشتن به، یا کنترل شدن توسط، فناموج، مورد تحریم قرار گرفته است. مرتضی رضوی مطابق فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ به خاطر اقدام برای، یا به نمایندگی از جانب، شرکت مخابراتی موج سبز و فناموج مورد تحریم قرار گرفته است.

فناموج در تاریخ ۱۳ اکتبر ۲۰۱۷ مطابق با فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ به دلیل پشتیبانی از سپاه پاسداران ایران و گروه صنایع دفاع موشکی دریایی ایران (اس اِی آی جی) مورد تحریم قرار گرفته است.

شرکت مخابراتی موج سبز به نمایندگی از جانب فناموج و زیرمجموعه های آن، فناوری و دستگاه های دارای ممنوعیت صادراتی را تهیه می کند. شرکت مخابراتی موج سبز تحت هدایت و مدیریت مرتضی رضوی فناوری های دارای ممنوعیت صادراتی را از ایالات متحده تهیه کرده و مقصد آنها را به شرکت های مستقر در ایران تغییر داده است. مرتضی رضوی به عنوان مدیر شرکت مخابراتی موج سبز و همچنین مدیر بازرگانی فناموج فعالیت می کند.

شرکت پشتیبانی و نوسازی بالگردهای ایران (پنها) و صنایع هواپیمایی ایران (صها)

اوفک شرکت پشتیبانی و نوسازی بالگردهای ایران (پنها) و صنایع هواپیمایی ایران (صها) دو شرکت صنایع دفاعی ایران هستند که خدمات کلیدی نگهداری و تعمیر اساسی بالگردها و هواپیماهای نظامی ایران را انجام می دهند. پنها و سها مطابق فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ به خاطر تعلق به، یا کنترل شدن توسط، سازمان صنایع هواپیمایی ایران، مورد تحریم قرار گرفته اند.

سازمان صنایع هوایی ایران، که مسئول ادارۀ صنایع هوایی نظامی ایران است، در تاریخ ۱۲ دسامبر ۲۰۱۳ مطابق فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ به عنوان بخشی از شبکۀ گسترش دهندگان [جنگ افزارها] به ریاست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران مورد تحریم قرار گرفت.

پنها یک نهاد پیشرو در امر تعمیر و تولید بالگرد در ایران است و بالگردها، از جمله مدل های تولید شده در ایالات متحده، را برای ارتش و سپاه پاسداران ایران ساخته و تعمیر اساسی کرده است. صها بزرگترین ارائه دهندۀ خدمات تعمیرات اساسی و اصلاحات فنی هواپیماهای نظامی و باربری ایران است.

شی یوهاوا

اوفک یک شهروند چین به نام شی یوهاوا را مطابق فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ به خاطر اقدام مستقیم یا غیرمستقیم برای، یا به نمایندگی از سوی، شرکت واردات و صادرات ووهان سانجیانگ با مسئولیت محدود (ووهان سانجیانگ) و به خاطر ارائۀ پشتیبانی مالی، مادی، فناوری، یا انواع دیگر پشتیبانی ها، و یا ارائۀ کالاها یا خدمات در پشتیبانی از، صنایع الکترونیک شیراز ایران (اس ای آی) مورد تحریم قرار داده است. شی یوهاوا، یک کارمند ووهان سانجیانگ، مسئول فروش تجهیزات مرتبط با ناوبری به صنایع الکترونیک شیراز ایران بوده است.

ووهان سانجیانگ مطابق فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ در تاریخ ۱۳ اکتبر ۲۰۱۷ به خاطر ارائۀ پشتیبانی مالی، مادی، فناوری، یا انواع دیگر پشتیبانی ها، و یا ارائۀ کالاها یا خدمات در پشتیبانی از، صنایع الکترونیک شیراز ایران (اس ای آی) مورد تحریم قرار گرفته است.

صنایع الکترونیک شیراز ایران مطابق فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ در تاریخ ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۸ به دلیل تعلق داشتن به، یا کنترل شدن توسط، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران مورد تحریم قرار گرفت. صنایع الکترونیک شیراز ایران در تولید تجهیزات مختلف الکترونیکی برای نیروهای نظامی ایران، از جمله رادارها، تیوب های الکترون خلاء مایکرو ویو [لامپ های گرمایونی]، تجهیزات الکترونیک دریایی، سامانه های هوانوردی و کنترل، شبیه سازهای آموزشی، فناوری هدایت موشک، و تجهیزات آزمایش الکترونیک مشارکت داشته است.

شی یوهاوا دست کم از سال ۲۰۱۴ به نمایندگی از سوی ووهان سانجیانگ قطب نماهای گردش سنج مرتبط با ناوبری را به ارزش صدها هزار دلار، و نیز مجموعه ای از حسگرهای بسیار تخصصی را به ارزش نزدیک به یک میلیون دلار به صنایع الکترونیک شیراز ایران فروخته است و در همین حال برای پرهیز از شناسایی شدن در این تراکنش ها ابهام ایجاد کرده است. شی یوهاوا پس از تحت تحریم قرار گرفتن ووهان سانجیانگ نیز به معامله با صنایع الکترونیک شیراز ایران به نمایندگی از ووهان سانجیانگ ادامه داده است.

شبکه خرید مستقر در ایران و چین

اوفک شرکت پردازان سیستم نماد آرمان (پسنا) را مطابق فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ به خاطر ارائه، یا تلاش برای ارائه، پشتیبانی مالی، مادی، فناوری، یا انواع دیگر پشتیبانی ها، و یا ارائۀ کالاها یا خدمات در پشتیبانی از صنایع قطعات الکترونیک ایران (ای سی آی) مورد تحریم قرار داده است.

صنایع قطعات الکترونیک ایران در تاریخ ۱۲ ژوئیه سال ۲۰۱۲ مطابق فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ به خاطر به دلیل تعلق داشتن به، یا کنترل شدن توسط، صنایع الکترونیک ایران (آی ای آی) مشمول تحریم قرار گرفت. خود صنایع الکترونیک ایران نیز در سال ۲۰۰۸ مطابق فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ به خاطر به دلیل تعلق داشتن به، یا کنترل شدن توسط، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران (مدافل) مورد تحریم قرار گرفت. صنایع قطعات الکترونیک ایران در پروژه های متعدد نظامی و غیرنظامی فعالیت دارد.

شرکت پسنا که مقر آن در ایران است تلاش کرده است تا به نمایندگی از صنایع قطعات الکترونیک ایران انواع مختلف اقلام تیتانات زیرکونات سرب (پی زی تی) به ارزش صدها هزار دلار را از شرکت بوچانگ سرامیک مستقر در چین را خریداری نماید. اقلام تیتانات زیرکونات سرب می توانند سیگنال الکتریکی را ارسال و دریافت کنند و برای جنگ های ضد زیردریایی، اژدرها، مین ها، اقدامات مقابله با مین، هواپیما، و نظارت بر اقیانوس ها مورد استفاده قرار می گیرند.

شرکت بوچانگ سرامیک مطابق فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ به خاطر ارائه، یا تلاش برای ارائه، پشتیبانی مالی، مادی، فناوری، یا انواع دیگر پشتیبانی ها، و یا ارائۀ کالاها یا خدمات در پشتیبانی از پسنا مورد تحریم قرار گرفته است. شرکت بوچانگ سرامیک مستقر در چین تلاش کرده است تا اقلام تیتانات زیرکونات سرب به ارزش صدها هزار دلار را به ایران بفروشد و با ارسال محموله ها به پسنا، هویت مشتری نهایی آن یعنی صنایع قطعات الکترونیک ایران را پنهان نگاه دارد.

ژو یوگون مطابق فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ به خاطر اقدام مستقیم یا غیرمستقیم برای، یا به نمایندگی از سوی [شرکت] بوچانگ مورد تحریم قرار گرفته است. ژو یوگون یک شهروند چین و نماینده شرکت بوچانگ، فروش اقلام تیتانات زیرکونات سرب بین بوچانگ و پسنا، که مقصد نهایی آن صنایع قطعات الکترونیک ایران بود، را امکان پذیر کرده است.

در نتیجۀ این اقدامات تمامی دارایی ها و منافع افراد و نهادهایی که امروز مشمول تحریم های ایالات متحده قرار گرفته اند مسدود شده و به طور کلی انجام داد و ستد با آنها برای شهروندان ایالات متحده ممنوع است. افزون بر این نهادهای مالی خارجی که دانسته تسهیلات عمده ای را برای انجام معامله در اختیار افراد و نهادهایی که امروز تحریم شده اند قرار می دهند، و یا افرادی که به پشتیبانی مادی و یا انواع دیگر پشتیبانی ها از آنها می پردازند، خودشان را در معرض خطر تحریم قرار می دهند؛ تحریم هایی که می توانند بر اساس نظام قضایی ایالات متحده دسترسی آنها به نظام مالی ایالات متحده را به شدت قطع کرده و یا اموال و منافع شان را مسدود نمایند.

برای کسب اطلاعات بیشتر جهت شناسایی افراد و نهادهایی که امروز تحریم شده اند، این جا را کلیک کنید.