تحریم نهاد های ایرانی دخیل در فعالیت های مرتبط با تسلیحات شیمیایی

ایالات متحده هرگونه مشارکت رژیم ایران در یک برنامه تسلیحات شیمیایی را محکوم و آنهایی را که در چنین اقداماتی دخیل هستند، تحریم خواهد کرد. امروز ایالات متحده یک نهاد دفاعی ایران، گروه شهید میثمی و مدیر آن مهران ببری را بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ كه گسترش دهندگان سلاح های كشتار جمعی یا سیستم های انتقال سلاح های کشتار جمعی و حامیان آنها را هدف قرار می دهد، تحریم کرد.

گروه شهید میثمی به دلیل تحت مالکیت بودن یا کنترل شدن توسط سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) ‌ایران براساس فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ در سال ۲۰۱۴ مورد تحریم قرار گرفته بود، ‌تحریم شد. گروه شهید میثمی به عنوان بخشی از سپند، در فعالیت هایی كه باعث افزایش نگرانی های پیرامون تعهدات ایران تحت كنوانسیون منع جنگ افزار های شیمیایی می شد، از جمله مسئولیت پروژه های سپند که شامل آزمایش و تولید مواد شیمیایی برای استفاده به عنوان مواد به اصطلاح ناتوان کننده بود، مشارکت کرد. امروز مهران ببری به دلیل فعالیت به نمایندگی از گروه شهید میثمی تحریم شد.

علاوه بر مسدود شدن هر گونه دارایی گروه شهید میثمی و مهران ببری در ایالات متحده، هر دو از دسترسی به سیستم مالی ایالات متحده محروم و به عنوان گسترش دهنده های سلاح های کشتار جمعی ثبت خواهند شد.

ایالات متحده از نیت واقعی رژيم پیرامون آزمایش و تولید این عوامل به اصطلاح ناتوان کننده شیمیایی که می توانند برای سرکوب بیشتر شهروندان ایرانی و یا اهداف تهاجمی مورد استفاده قرار گیرد، نگران است. ایالات متحده همچنان به مقابله با طیف وسیعی از فعالیتهای مخرب رژیم قاطعانه متعهد بوده است و انتظار دارد که جامعه بین المللی نیزهوشیاری خود را در برابر توانایی ها و رفتارهای غیرقانونی رژیم حفظ کند.

– مایک پامپئو، وزیر امور خارجه