اقدام وزارت خزانه داری برای هدف قرار دادن موارد جدی نقض حقوق بشر

وزارت خزانه داری برای هدف قرار دادن موارد جدی نقض حقوق بشر اقدام می کند
۱۳ آوریل ۲۰۱۷

واشنگتن – امروز دفتر کنترل داراییهای خارجی (OFACC) وزارت خزانه داری آمریکا، سازمان زندانهای تهران و سهراب سلیمانی، یک مقام عالیرتبه در سازمان زندانهای ایران، را در ارتباط با موارد جدی نقض حقوق بشر در ایران، تحریم کرد. این اقدام نمایانگر نگرانی عمیق ایالات متحده در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران است.
مدیر OFACC، جان ای. اسمیت، گفت: “تحریم امروز برجسته کننده حمایت ادامه دار ما از مردم ایران و نشان دهنده تعهد ما به مسوول نگاه داشتن حکومت به خاطر ادامه سرکوب شهروندانش است.” “ما به شناسایی، برملا کردن و تحریم آنان که مسوول موارد نقض جدی حقوق بشر در ایران هستند، ادامه می دهیم.”
ایالات متحده به حفظ و ادامه اعمال مجدانه اختیارات تحریمی اش خارج از محدوده برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، برای مقابله با حمایت حکومت ایران از تروریسم، برنامه موشکی بالستیک، بی ثبات ساز ی منطقه و نقض حقوق بشر ادامه می دهد. تحریمهای اعمال شده امروز در تطابق کامل با تعهدات ایالات متحده طبق برجام هستند.
سازمان زندانهای تهران و سهراب سلیمانی بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۵۵۳۳، که موارد جدی نقض حقوق بشر توسط مقامات و یا افرادی که به نمایندگی از طرف آنها [مقامات] اقدام می کنند را از انتخابات ژوئن ۲۰۰۹ ] خرداد ١٣۸۸[ [ هدف قرار می دهد، مورد تحریم قرار گرفتند.
سازمان زندانهای تهران مسوول و یا شریک در موارد جدی نقض حقوق بشر علیه زندانیان سیاسی در زندان اوین، که تحت سازمان زندانهای تهران قرار دارد، است. زندان اوین به دلیل محبوس کردن زندانیان عقیدتی بسیار و موارد ثبت شده بی حرمتی و بدرفتاری با آنها، یکی از بدنام ترین اماکن ایران است. زندانیان پیشین زندان اوین در مورد بازجوییهای سخت، اعترافات اجباری، شکنجه روحی و جسمی و محرومیت از دسترسی به مراقبتهای پزشکی، گزارش داده اند.

در حادثه ای در آوریل ۲۰۱۴ در زندان اوین، تعدادی از نگهبانان و مقامات زندان به زندانیان بند ۳۵۰ حمله کردند و آنها را شدیدا مضروب کردند. این حمله برای ساعتها ادامه داشت و بیش از ۳۰ زندانی زخمی و مجروح شدند. پس از آن برخی از زندانیان، با وجود مجروحیتهایشان، به سلول انفرادی فرستاده شدند و مراقبت پزشکی دریافت نکردند.

سهراب سلیمانی در زمان این حادثه خشونت بار مدیر سازمان زندانهای تهران بود و به خاطر اقدام کردن برای یا از طرف، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، سازمان زندانهای تهران مورد تحریم قرار می گیرد. سلیمانی پس از حمله به بند ۳۵۰ زندان، علیرغم روایتهای مستدل متعدد از حمله، وقوع هرنوع حادثه ای را انکار کرد. سلیمانی در حال حاضر موقعیت مدیریتی در سازمان زندانهای کشور دارد که ناظر بر سازمان زندانهای تهران است. حملات به زندانیان و دیگر موارد نقض حقوق بشر در زندان اوین از آوریل ۲۰۱۴ ادامه پیدا کرده است، از جمله محرومیت از دسترسی به مراقبت پزشکی.