سید ضیاءالدین نبوی

نام: سید ضیاءالدین نبوی

شغل: دانشجو

تاریخ بازداشت: ژوئن ۲۰۰۹

اتهام: محاربه

حکم: ۱۰ سال حبس

وی در بهمن ماه ۱۳۹۷ از زندان آزاد شد.

سید ضیاءالدین نبوی درسال ۲۰۰۷ به همراه چند تن دیگر، “شورای دفاع از حق تحصیل” را برای دانشجويانی که بواسطه فعالیتهای سیاسی شان  از حق تحصیل محروم شده بودند، بنیان نهاد. او به فاصله کوتاهی پس از انتخابات جنجالی ۲۰۰۹ به جرم شرکت در اعتراضات مردمی دستگیر شد و هم اکنون برای گذراندن محکومیت ۱۰ ساله اش در زندان کارون در جنوب غربی ایران در حبس به سر می برد.