ملاقات وزیر بلینکن با مدافعان حقوق بشر پیرامون زنان و حقوق بشر در ایران

ملاقات وزیر بلینکن با مدافعان حقوق بشر پیرامون زنان و حقوق بشر در ایران

ملاحظات 

آنتونی جی. بلینکن، وزیر امور خارجه 

اتاق توماس جفرسون 

واشینگتن، دی.سی. 

۱۴ اکتبر ۲۰۲۲ 

۲۲ مهر ۱۴۰۱ 

وزیر بلینکن:  صبح همگی بخیر. ما امروز گرد هم آمده ایم و شاهد نمایش های قابل توجه شجاعت در سراسر ایران هستیم، زیرا زنان، جوانان و بسیاری دیگر همچنان برای تحقق حقوق اساسی که رژیم ایران از آنها دریغ داشته، به پا خاسته اند. این از بسیاری جهات داستان جدیدی نیست؛ این موضوع سال ها و دهه هاست که ادامه دارد. اما پس از مرگ مهسا امینی و تظاهرات خودجوش ناشی از خشمی که این امر ایجاد کرد، فکر می کنم ما شاهد حرکتی استثنایی در سراسر کشور به رهبری عمدتاً زنان و جوانان هستیم.

انکار حقوق اساسی و آزادی های اساسی، چیزی است که مدت ها ایالات متحده، مانند بسیاری از کشورهای دیگر در سراسر جهان، علیه آن تلاش کرده است. اما قبل از هر چیز این مردم ایران هستند که با شجاعتی فوق العاده برای حقوقی که از آنها سلب می شود به پا خاسته اند. ما برای حمایت از کسانی که علیرغم تلاش های رژیم برای محروم کردن آنها از امکان تجمع، صحبت آزادانه و برقراری ارتباط با یکدیگر برای آزادی های اساسی خود به پا خاسته اند، تلاش کرده ایم. ما تحریم هایی را علیه به اصطلاح پلیس امنیت اخلاقی که در اعمال بسیار ظالمانه دست دارند، اعمال کرده ایم. ما همچنین برای اعطای مجوز فناوری تلاش کردیم تا مردم ایران توانایی برقراری ارتباط با یکدیگر و ارتباط با دنیای خارج را داشته باشند.

اما من امروز به ویژه مشتاق بودم از سخنان همکارانی بشنوم که خود به طرق مختلف در خط مقدم مبارزه برای آزادی اساسی و حقوق اساسی در ایران بوده اند؛ از آنها بشنوم، به آنها گوش کنم و از آنها بیاموزم.

نکته آخر این است. من می دانم که رژیم ایران سعی خواهد کرد این گردهمایی و سایر ابرازهای همبستگی با کسانی که برای آزادی خود می ایستند را به عنوان مدرکی نشان دهد که این اعتراضات به نحوی در خارج از ایران سازماندهی شده و کار دیگران است. و اگر اینطور باشد، اگر آنها واقعاً به این موضوع اعتقاد داشته باشند یعنی اساسا – اساسا – مردم خود را درک نمی کنند. زیرا این جنبش مربوط به مبارزه ایران، مبارزه مردم ایران، برای آزادی های اساسی است که مدت ها از آنها سلب گردیده است. موضوع این است و هر چه زودتر رژیم ایران آن را بفهمد و به آن عمل کند، برای همه بهتر خواهد بود. سپاسگزارم.