وزیر خارجه پمپئو درمورد تصمیم پرزیدنت ترامپ مبنی بر خروج از برجام

دفتر سخنگو

۸ مه ۲۰۱۸

بیانیه وزیر امور خارجه مایک پمپئو

درمورد تصمیم پرزیدنت ترامپ مبنی بر خروج از برجام

درحالی که ما از قرارداد ایران خارج می شویم، با همپیمانانمان همکاری خواهیم کرد تا راه حلی واقعی، جامع و درازمدت برای تهدید ایران بیابیم. ما با همپیمانانمان در اروپا و سراسر جهان منافع مشترکی داریم در جلوگیری همیشگی از دسترسی ایران به سلاح اتمی. اما تلاشهای ما گسترده تر از صرفا تهدید اتمی است و ما به همراه شرکایمان کار خواهیم کرد تا تهدید برنامه موشک بالستیک ایران را از بین ببریم، فعالیتهای تروریستی آن را در سراسر دنیا متوقف کنیم و فعالیتهای شوم ان در سراسر خاور میانه و فراتر از آن را مسدود کنیم. در حالی که ما این تلاش جهانی را می سازیم، تحریمها به طور کامل وارد عمل خواهند شد و انزوای دیپلماتیک و اقتصادی  را که ناشی از فعالیتهای بی محابا و شوم رژیم ایران است، به آن یادآوری خواهد کرد.