بیانیه وزیر خارجه تیلرسون به مناسبت روز جهانی حقوق بشر

بیانیه مطبوعاتی

رکس دابلیو. تیلرسون

وزیر امور خارجه

واشنگتن دی سی

یکشنبه، ١۰ دسامبر ٢٠١۷

شصت و نه سال پیش در چنین روزی، پس از جنگ جهانی دوم، مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر را تصویب کرد تا عزت فطری و حقوق یکسان و مسلم همه افراد و اینکه این حقوق بنیان آزادی، عدالت و صلح در جهان هستند را به رسمیت شناخته و ارتقاء بخشد. 
برای آنهایی که گرفتار ناآرامی های داخلی اند و یا بر اثر آن آواره شده اند، یا آنهایی که علیه حکومت های سرکوبگر مبارزه می کنند و یا بخاطر منفعت دیگران استثمار می شوند، اعلامیه جهانی حقوق بشر یک نور امید است. دفاع از حقوق بشر و دموکراسی یک اولویت سیاست خارجی است که نماینده بهترین سنت های کشورماست.
در بزرگداشت روز جهانی حقوق بشر، ما تعهد خود را نسبت به ارزشهای بنیادین دموکراتیک و اشاعه حقوق بشر، آزادی، و عزت همه افراد تجدید می کنیم. ایالات متحده از همه کشورها می خواهد تا به تعهداتشان که در اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار داده شده، احترام بگذارند و آنها را به طور یکسان در مورد همه اعمال کنند. زمانی که همه افراد بتوانند از توانایی بالقوه خود بهره ببرند، و همه کشورها عاری از استبداد باشند، دنیا جای امن تری است.