بیانیه وزیر امور خارجه پمپئو، به مناسبت ماه افتخار دگرباشان

وزارت امور خارجه ایالات متحده

دفتر سخنگو

بیانیه وزیر امور خارجه، پمپئو

۱ ژوئن ۲۰۱۸

ماه افتخار دگرباشان

ایالات متحده در گرامیداشت ماه “افتخار دگرباشان” به مردم سراسر دنیا می پیوندد و تعهدش را به حمایت و دفاع از حقوق بشر همه افراد، از جمله افراد دگرباش، تجدید می کند.

در بسیاری از نقاط دنیا افراد دگرباش و حامیانشان به خاطر برخاستن برای حقوق بشرشان، شرکت در تظاهرات و گردهمآییهای مسالمت آمیز، ابراز عقایدشان و صرفا آنکه هستند، همچنان با خشونت، دستگیری، آزار و تهدید روبرو می شوند. دگرباشان، مانند همه افراد، باید آزاد باشند تا از حقوق بشر و آزادیهای بنیادینشان، از جمله آزادی بیان، گردهمایی مسالمت آمیز و اجتماع، بی هیچ ترس و عواقبی، لذت ببرند. ما آمریکاییان ارزش زیادی برای این حقوق و آزادیها، که همه افراد باید به طور برابر و کامل از آنها برخوردار باشند، قائلیم.

ایالات متحده در حالی که حقوق بشر و آزادیهای بنیادینتان را اعمال می کنید، قویا در کنار شما می ایستد. ما برایتان ماه افتخار امن و شادی را آرزو داریم.