بیانیه وزیر امور خارجه تیلرسون درخصوص انتخاب مجدد رییس جمهور روحانی

وزارت امور خارجه ایالات متحده

دفتر سخنگو

بیانیه وزیر امور خارجه تیلرسون

۲۰ مه ۲۰۱۷

بیانیه وزیر امور خارجه تیلرسون درخصوص انتخاب مجدد رییس جمهور روحانی

آنچه ما امیدواریم – آنچه من امیدوارم – حالا که روحانی دوره جدیدی دارد، اینست که او این دوره را با روند برچیدن شبکه تروریسم ایران آغاز کند؛ با پایان دادن به تامین مالی شبکه تروریستی و با پایان بخشیدن به اداره و تدارکات هرچیزی که برای این نیروهای بی ثبات کننده که در این منطقه وجود دارند فراهم می آوردند. آن چیزی است که ما امیدواریم او انجام دهد.

ما همچنین امیدواریم که او به آزمایش موشک های بالستیک ایران پایان دهد. ما همچنین امیدواریم که او حقوق آزادی بیان و‌آزادی انجمن ها را به ایرانیان بازگرداند تا آنها بتوانند آنطور که شایسته شان است، زندگی کنند.

اینها چیزهایی هستند که ما امیدواریم این انتخابات در پی داشته باشد. من درباره انتظاراتم نظری نمی دهم. اما ما امیدواریم اگر روحانی می خواهد روابط ایران را با سایر دنیا تغییر دهد، آنها کارهایی است که او بتواند انجام دهد.