Flag

An official website of the United States government

اطلاعات مهم در مورد خدمات شهروندان ایالات متحده

روش ها و جزئیات پرداخت

Insert Local Payment information here.

قرار ملاقات ها و مکان ها

Insert Appointment information, and the addresses of all locations here

آنچه در مورد قرار ملاقات خود باید بدانید

اطلاعات امنیتی

Insert Local Security Info

اسکان به دلایل قابل قبول

اگر برای قرار ملاقات خود به دلایل قابل قبول نیاز به اسکان دارید، توصیه می کنیم بلافاصله پس از تعیین وقت ملاقات، محل اسکان خود را درخواست کنید. ما جهت فراهم کردن مسکن برای افرادی که دارای معلولیت و شرایط پزشکی هستند، تمام تلاش خود را می کنیم. این مسکن ها بسته به موقعیت و نیازهای فرد متفاوت است.نمونه‌ هایی از مسکن ها عبارتند از، اما به این موارد محدود نیستند:

  • اگر به دلیل شرایط پزشکی یا معلویت به یک قرار ملاقات خصوصی نیاز دارید، ممکن است زمان دیگری را برای حضور شما در دیدار مصاحبه در نظر بگیریم.
  • اگر شما یا فرزند تان نیازهای خاصی دارید که نیاز به یک قرار ملاقات خصوصی در فضایی آرام و بدون اختلال دارد، ممکن است زمان دیگری را برای حضور شما یا خانواده ‌تان برای دیدار مصاحبه در نظر بگیریم.
  • اگر قادر به صحبت کردن نیستید، ممکن است به شما اجازه داده شود که به صورت غیر کلامی توافق شده مانند استفاده از قلم و کاغذ به سؤالات پاسخ دهید.
  • اگر ناشنوا یا فاقد قوه شنوایی هستید، می توانید در صورت نیاز یک مترجم زبان اشاره جهت ترجمه در طی دیدار مصاحبه با خود بیاورید.
  • اگر بینایی ضعیفی دارید، ممکن است مکاتبات را با چاپ بزرگ به شما ارائه دهیم.

اگر به دلیل شرایط پزشکی، از جمله نقایص هنگام تولد، ناهنجاری های جسمانی، شرایط پوستی قادر به ارائه اثر انگشت نیستید، ممکن است برای انگشتان خاصی واجد شرایط معافیت انگشت نگاری باشید.

  • معافیت های مصاحبه فقط در شرایط حاد، مانند شرایط پزشکی که نیاز به پرواز با آمبولانس هوایی دارد، اعطا می شود.

اتاق انتظار بخش کنسولی و دستشویی آن قابل دسترسی با ویلچر است.