شهریار صدیق افشار

شهریار صدیق افشار در سال ١۳۵۰ در تکاب ایران متولد شده است و فیزیکدانی ایرانی-آمریکایی و دارای اختراعات متعددی است که برنده جوایز گوناگونی شده اند. او به خاطر راه اندازی و اجرای “آزمایش افشار” در دانشگاه هاروارد در سال ۲۰۰۴ مشهور است. شهریار از ژوئیه ۲۰۰۴ استاد مهمان دپارتمان فیزیک و اختر شناسی “دانشگاه روان” است. بالاترین مدرک دانشگاهی او لیسانس است.

اختراع برجسته آقای صدیق افشار، KOR-fx ، به عنوان گام بعدی به سوی ترکیب کامل رسانه ها مشهور است. او در مصاحبه های خود با شبکه های خبری سی ان ان و تلویزیون بلومبرگ این اختراع را “فنآوری چهار بعدی” و تعقیب کننده موفقیت فنآوری سه بعدی در صنعت سرگرمی ها نامیده است.