سینا دهقان

نام: سینا دهقان

شغل: دانشجو

تاریخ بازداشت: ۲۱ اکتبر ۲۰۱۵

اتهام: “توهین به پیامبر”

حکم: اعدام