Flag

An official website of the United States government

ششمین سالگرد بازداشت غیرقانونی سیامک نمازی توسط ایران
2 در یک دقیقه بخوانید
14 اکتبر 2021

امروز، ششمین سالگرد بازداشت غیرقانونی سیامک نمازی در ایران است. یک شهروند آمریکایی که مرتکب هیچ جرمی نشده و دولت ایران بیش از نیم دهه است که او را در زندان نگاه داشته است.

در سال ۲۰۱۶، باقر، پدر سیامک، برای کمک به آزادی پسر خود به ایران سفر کرد. دولت ایران، در یک عمل تلافی جویانه، باقر را نیز دستگیر کرد. دولت ایران، این پدر و پسر را به ده سال زندان محکوم کرده است. باقر که اکنون ۸۴ سال سن دارد، بدون وجود هیچ گونه اتهامی علیه او و با وجود نیاز شدید وی به مراقبت های پزشکی، همچنان در بازداشت دولت ایران بسر می برد و آنها از خروج او از ایران جلوگیری می کنند.

امروز فرصت ملاقات با بابک، برادر سیامک و پسر باقر، را غنیمت شمردم. دولت ایران همچنان خانواده نمازی را در معرض آزار و اذیت تصورناپذیری قرار می دهد. در این میان، نمازی ها شجاعت قابل توجهی از خود نشان داده اند.

ایالات متحده متعهد است که آزادی سیامک و باقر را در اسرع وقت و همچنین آزادی سایر شهروندان آمریکایی را که غیرقانونی در ایران بازداشت شده اند، تأمین کند.