امید برای مردم ایران – نامه ای از برایان هوک، نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران