به مناسبت چهل و سومین سالگرد تسخیر سفارت آمریکا در تهران