بیانیه جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به مناسبت نوروز