بیانیه مورگن اورتگاس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده