متن کامل بیانیه پرزیدنت ترامپ در مورد اعمال تحریم بر بخش فلزات