جو بایدن، رئیس جمهور منتخب پس از سخنرانی پیروزی خود در ویلمینگتون، دلاور. (© Andrew Harnik/AP Images)