فراز‌هایی از جلسه مطبوعاتی وزارت امور خارجه ایالات متحده سه‌شنبه ۲ آوریل ۲۰۱۹