مایکل پامپئو: مردم ایران شایسته انتخابات آزاد و عادلانه هستند.