ملاقات وزیر امور خارجه بلینکن با وزرای خارجه چهارگانه فراآتلانتیک