سخنگو نِد پرایس: پرزیدنت بایدن به ممنوعیت تبعیض آمیز ورود به ایالات متحده پایان داد.