سروش سروشیان

سروش سروشیان استاد برجسته ایرانی-آمریکایی در زمینه سازه و محیط زیست در دانشگاه کالیفرنیا-ارواین است. وی در حال حاضر مدیر مرکز Hydrometeorology and Remote Sensing در این دانشگاه است.

دکتر سروشیان در سال ۱۹۴۸ در کرمان متولد شده است و عضو موسسات مهم و معتبری همچون “آکادمی ملی مهندسی” (National Academy of Engineering) و “آکادمی بین المللی فضانوردی” (International Academy of Astronautics) است. او همچنین رئیس “بخش آزمایش جهانی چرخه آب و انرژی” “برنامه جهانی تحقیقات آب و هوایی” است.  دکتر سروش سروشیان در سال ۲۰۰۹ به عضویت در “شورای علوم و فنآوری کالیفرنیا” منصوب شد.

در سال ۲۰۰۵مدال “خدمات برجسته عمومی ناسا” به دکتر سروشیان داده شد. جامعه آمریکایی هواشناسان در سال ۲۰۰۶ جایزه Robert E. Horton Memorial Lectureship award  را به دکتر سروشیان اهدا کرد. تنها یک سال بعد یونسکو جایزه Great Man-made River Water Prize  را به پاس فعالیتهای دکتر سروشیان در دانشگاه کالیفرنیا-ارواین و دانشگاه آریزونا به وی اهدا کرد. دکتر سروشیان در سال ۲۰۱۰ چهارمین دریافت کننده “جایزه بین المللی شاهزاده سلطان بن عبدالعزیز برای آب” شد و در همان سال به عنوان استاد افتخاری دانشگاه پکن برگزیده شد.