Flag

An official website of the United States government

سفر نماینده ویژه مَلی به خاورمیانه
1 در یک دقیقه بخوانید
14 اکتبر 2021

 

رابرت مَلی، نماینده ویژه رئیس جمهور در امور ایران، از تاریخ ۱۵ تا ۲۱ اکتبر، جهت دیدار و گفتگو با شرکای ایالات متحده در خلیج فارس در زمینه نگرانی هایی در قبال ایران، شامل فعالیت های منطقه ای آن و تلاش های ایالات متحده جهت مذاکره به منظور بازگشت متقابل به فعالیت های منطبق با برنامه جامع اقدام مشترک، به امارات متحده عربی، قطر و عربستان سعودی سفر خواهد کرد.