سفر نماینده ویژه مَلی به خاورمیانه

وزارت امور خارجه ایالات متحده 

دفتر سخنگوی وزارت امور خارجه 

برای انتشار فوری 

 یادداشت خبری 

 ۱۳ اکتبر ۲۰۲۱  

 سفر نماینده ویژه مَلی به خاورمیانه

رابرت مَلی، نماینده ویژه رئیس جمهور در امور ایران، از تاریخ ۱۵ تا ۲۱ اکتبر، جهت دیدار و گفتگو با شرکای ایالات متحده در خلیج فارس در زمینه نگرانی هایی در قبال ایران، شامل فعالیت های منطقه ای آن و تلاش های ایالات متحده جهت مذاکره به منظور بازگشت متقابل به فعالیت های منطبق با برنامه جامع اقدام مشترک، به امارات متحده عربی، قطر و عربستان سعودی سفر خواهد کرد.