حملات موشکی ایران به اقلیم کردستان عراق

وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا

دفتر سخنگوی وزارت امور خارجه

برای انتشار فوری

بیانیه ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه

۱۳ مارس ۲۰۲۲

حملات موشکی ایران به اقلیم کردستان عراق

ایالات متحده آمریکا حملات موشکی شب گذشته به اربیل، عراق که از ایران سرچشمه گرفته بود را به شدت محکوم می کند. این حملات نقض فاحش حاکمیت عراق بود. هیچ تأسیسات ایالات متحده آمریکا آسیب ندیده و یا پرسنلی زخمی نشده اند و ما هیچ نشانه ای در اختیارنداریم که این حمله علیه ایالات متحده انجام شده بود. ایران باید فورا حملات خود را متوقف کند، به حاکمیت عراق احترام بگذارد و دخالت خود در امور داخلی عراق را متوقف کند. ایالات متحده آمریکا در کنار شرکای عراقی ما از جمله در منطقه کردستان می ایستد و به شرکای ما در منطقه کمک می کند تا از خود دفاع کنند.